Před opravami                                                                          Po 🙂


Pátráme po ztacené kronice mlýna a případně i jeho historii, pokud byste věděli nějaké informace prosím kontaktujte nás, předem děkujeme všem badatelům. Zveřejňujeme informace, které jsme získali vlastním bádáním 🙂

1854

  • vypukl 6.X v noci požár v Dolním mlýnu, jenž by si byl málem vyžádal životy rodiny mlynáře Jana Hampla původní mlýn bohužel tu noc celý shořel – Požár původního dřevěného mlýna naštěstí se nikomu nic nestalo 🙂

1854

  • Položení základního kamene

1855 

  • Stavba mlýna v dnešní podobě – mlýn byl nazýván „Dolní mlýn“- stavba v té době trvala 1 rok

1862

  • Mlynář Jan Hampl nechal vztyčit křížek na místě bývalého dřevěného mlýna, ten shořel 1854 (kříž na kamenném podstavci, vytesán kameníkem Benediktem Scholzem z Teplice III, obraz Kristův zcela zlacený

1891

  • zřízena jest cesta od Hamplova mlýna k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné

1939

  • (24.11.) Majitel mlynář Winter Johann

1945

  • (15.8.) osídleno mlynářem Bitnarem Jaroslavem(nar. 23.8.1910) a jeho ženou Růženou (nar. 30.8.1908)

1951

  • (27.9.) konfiskováno a přiděleno ČSSS – mlýn

1958

  • (3.5.) zapsáno do státního seznamu Národního památkového ústavu „vodní mlýn“ pod reg. č. 32616/6-4926

… do r 1990 majetkem Státních statků

1990

  • Zakoupení mlýna naší rodinou ve veřejné aukci – budova ve zuboženém stavu

1995

  • Opravena fasáda – přední strana – příjezd ke mlýnu

2000

  • Přijímáme první ubytované 🙂

2002

  • Rekonstrukce dalších dvou apartmánů

2006

  • Rekonstrukce fasády mlýna a oprava + čištění střechy

2008

  • Oprava střechy přístavku do zahrady

2010

  • Rekonstrukce apartmánů po osmiletém využívání + opravy stavebních chyb. Očištění pískovců na garážích, odstranění staré fasády, očištění střechy od mechu

2011

  • výkop drenáží 1,5m pro odvlhčení mlýna + vyčištění a napojení původních historických drenáží z pískovce na nový systém drenáží

2012

  • Rekonstrukce vodního náhona poškozeného od kořenů stromů, nová houpačka pro hosty + nové ohniště

2013

  • v zimních měsících oprava sprchových koutů v apartmánech (izolace)

2014

  • začátek stavby společenské místnosti + postupná oprava poškozených trámů

 

Původní mlýn byl dřevěný, letopočet jeho výstavby bohužel v současné době neznáme. V kronikách je zmínka o požáru. Při požáru původní mlýn celý shořel, byl tedy postaven nový nedaleko původního a na místě  „bývalého“ mlýna byl postaven křížek (v r. 1862) jako dík, že rodině mlynáře a jemu samému se nic nestalo i přestože požár vypukl v noci kdy všichni obyvatelé v domě spali a mlynář při zachraňování svého majetku málem přišel o život.

Nový mlýn je datován od roku 1855.  Křížek byl několikrát od té doby renovován, proto je zde naštěstí do dnes.